αρχική σελίδα αρχική   προσθήκη στα αγαπημένα προσθήκη στα αγαπημένα   εκτύπωση σελίδας εκτύπωση
 
Lotus Car Rental Lotus Car Rental
 
Lotus Car Rental
ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πιο προσιτή τιμή
Η Lotus Car Rental, έχοντας επενδύσει στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη φιλική εξυπηρέτηση, έχει αναπτύξει την τελευταία δεκαετία ένα στιβαρό δίκτυο ενοικίασης αυτοκινήτων προσφέροντας αυτοκίνητα σε απίστευτες τιμές
η εταιρία ο στόλος κρατήσεις επικοινωνία
για μελλόνυμφους
Η Lonus Car Rental στολίζει τον γάμο σας με ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Με πολύ λίγα χρήματα ξεκινάτε την καινούργια σας ζωή με ένα από τα πολυτελή αυτοκίνητα του στόλου μας.

αυτοκίνητα για επιχειρήσεις
Χρειάζεστε επειγόντως αυτοκίνητο και δεν υπάρχει διαθέσιμο; Υπάρχει όμως η Lotus Car Rental δίπλα σας να σας άμεση λύση. Σχεδιάσαμε μοναδικές υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, που καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες μετακίνησης σε απίστευτες τιμές.
και όχι μόνο...
Η Lotus Car Rental, διαθέτει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων ενοικίασης αυτοκινήτων, καλύπτοντας μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων της ζωής σας.
 
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Με το μισθωτήριο συμβόλαιο αυτό η εταιρία Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (LOTUS, εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες καθώς και με εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής.

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
  Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενικά κατάσταση και χωρίς ελαττώματα. Ρητώς τονίζεται ότι κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο μισθωτής αφού ερωτήθηκε σχετικά δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη ως προς την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου.
  Ο μισθωτής αναλαμβάνει να επιστρέψει στην LOTUS το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τη συμφωνία.
  Στην αντίθετη περίπτωση ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην LOTUS εκτός από την κανονική χρέωση και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Η LOTUS διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτο0υ οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του μισθωτή, εάν και εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων της συμφωνίας αυτής ή των κειμένων διατάξεων γενικά ή κατά τρόπο αντίθετο προς τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές ή την καλή πίστη.

 2. ΖΗΜΙΕΣ κ.λ.π.
  1. Σε κάθε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) ο μισθωτής έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να καταβάλει το σύνολο των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν εάν ο ίδιος (ο μισθωτής) ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός παραβίασε τους όρους της συμφωνίας αυτής, οι οποίοι και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, νομικές ή αστυνομικές διατάξεις ή ασφαλιστικούς κανονισμούς από πρόθεση ή από αμέλεια ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην τυχερών γεγονότων. Ομοίως στην περίπτωση αυτή η LOTUS θα δικαιούται να απαιτήσει από τον μισθωτή εκτός από το ποσό της μίσθωσης και χρέωση τουλάχιστον 100 χλμ. ως ημερήσια αποζημίωση έως ότου το αυτοκίνητο ή εκείνο που δόθηκε σε αντικατάστασή του, παραδοθεί σε αυτή (LOTUS). Η υποχρέωση της απόδειξης μικρότερης ζημιάς βαρύνει τον μισθωτή.
  2. Κατ’ εξαίρεση ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου από πυρκαϊά ή πλοκή (εκτός αν αυτές προκλήθηκαν από παράλειψη δική του ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού).
  3. Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου που οφείλεται σε σύγκρουση εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους αυτής της συμφωνίας και έχει δεχτεί μικτή ασφάλιση κατά την έναρξη της μίσθωσης βάζοντας την μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη “Αποδέχομαι” στην πίσω πλευρά αυτής της σελίδας. Εάν ο μισθωτής δεν δεχτεί μικτή ασφάλιση η ευθύνη του παραμένει στο ακέραιο.
  4. Καταστροφή ελαστικών (τροχοί) και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται είτε (ο μισθωτής) ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός έχει δεχτεί ή όχι τη μικτή ασφάλεια.
  5. Περαιτέρω ο μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ
  Ο μισθωτής θα καταβάλει στην LOTUS κατά τη λήξη της μίσθωσης, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, τα παρακάτω ποσά:
  1. Όλες τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων βάσει των τιμών που αναφέρονται στην συμφωνία αυτή.
  2. Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις παράδοσης και παραλαβής που αφορούν την συμφωνία αυτή.
  3. Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση.
  4. Οποιαδήποτε έξοδα της LOTUS συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης.
  5. Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην LOTUS λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή, εκτός εάν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η LOTUS. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο μισθωτής ή εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολοθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.
  6. Οποιοδήποτε ποσό που μπορεί να απαιτηθεί για την αντικατάσταση ελαστικών που καταστράφηκαν, καθώς και την επισκευή οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου.
  7. Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται θα αναβάλονται εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα.
  8. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.

 4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κ.λπ. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον μισθωτή ή άλλον τρίτο απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγκριση της LOTUS. Ειδικότερα, ενδεικτικά το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:
  1. Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι του κομίστρου.
  2. Για να ρυμουλκήσει ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.
  3. Για αγώνες ταχύτητας γενικότερα.
  4. Για υπερνοικίαση σε τρίτους.
  5. Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.
  6. Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός αν αυτό έχει εγκριθεί από την LOTUS και αναγράφει στο σχετικό χώρο που υπάρχει στην εμπρός πλευρά της συμφωνίας αυτής.
  7. Για να μεταφέρει ή να μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά κ.λπ. Ο παραβάτης του όρου αυτού ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με τον μισθωτή ή τον εξουσιοδοτημένο οδηγό του αυτοκινήτου.
  8. Εκτός Ελλάδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της LOTUS.

 5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
  Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου υποχρεούται να ειδοποιήσει την LOTUS μέσα σε 48 (σαρανταοκτώ) ώρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης για να λάβει σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες, τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και της παράτασης είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

 6. Η ΕΥΘΥΝΗ
  Η LOTUS ευθύνεται μόνο για απώλεια ή ζημιά που υπέστει ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εφ’ όσον αυτές οφείλονται σε πρόθεση ή σε βαρειά αμέλεια της LOTUS. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η LOTUS δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της. Η LOTUS ουδέποτε ευθύνεται για διαφύγοντα κέρδη ή αποθετική ζημιά ή απώλεια εισοδήματος του μισθωτή.

 7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
  Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαϊά, κλοπή κ.λπ.) ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε 24 (εικοσιτέσσερις) ώρες να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
  1. Να ειδοποιήσει την αστυνομία.
  2. Να σημειώσει ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορία από κάθε τρίτο.
  3. Να μην αναγνωρίζει αξιώσεις τρίτων.
  4. Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την LOTUS.
  5. Να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση ατυχήματος.
  6. Να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην LOTUS.

 8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
  1. Η LOTUS παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που οι όροι του ελέγχθηκαν από τον μισθωτή και έγιναν αποδεκτοί από αυτόν.
  2. Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και άλλοι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων εκτός εάν ο μισθωτής αποδεχθεί προσωπική κάλυψη ατυχημάτων κατά την έναρξη της μίσθωσης, μονογράφοντας στο τετράγωνο με την ένδειξη “Αποδέχομαι”, στην εμπρός πλευρά της συμφωνίας αυτής δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών της LOTUS ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο.
  3. Οι αποσκευές και τα υπόλοιπα αντικείμενα που αποτελούν ιδιοκτησία του μισθωτή ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η LOTUS δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κ.λ.π. αυτών.

 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η LOTUS έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή και μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση σχετικά με την μίσθωση αυτή.

 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Το αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στην κυριότητα της LOTUS Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Το παρόν είναι μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της LOTUS. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.
  2. Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με τον μισθωτή.
  3. Ομοίως σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιο αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με τον αντιπροσωπευόμενο.
  4. Η συμφωνία αυτή υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της LOTUS και του μισθωτή.
  5. Καμία ενέργεια της LOTUS δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παράταση από τα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμβόλαιο.

 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από τη μίσθωση αυτή μεταξύ της LOTUS και του μισθωτή θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

 12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  Ο ενοικιαστής που με την υπογραφή του δέχεται την ασφάλιση, συμφωνεί να καταβάλλει ένα επιπλέον ποσό επί ημερήσιας βάσεως σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της LOTUS δέχεται δε μόνον της καλύψεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της LOTUS ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο.

 13. ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  Ο ενοικιαστής δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου (ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) όταν αποδεχτεί τους σχετικούς όρους με την υπογραφή του και καταβάλει επιπλέον ένα ποσό το οποίον υπολογίζεται επί ημερήσιας βάσεως σύμφωνα με το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά. Με τη συμφωνία ότι ο ενοικιαστής θα τηρεί κατά το χρόνο της μισθώσεως, οδηγήσεως κ.λπ. τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. του παρόντος συμβολαίου. Αυτός ο όρος ακολουθεί την κύρια σύμβαση της μισθώσεως και η αποδοχή αποδεικνύεται με την υπογραφή του ενοικιαστού και του εκπρόσωπου της LOTUS.
 
εύκολη αναζήτηση αυτοκινήτου
βρείτε τώρα το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει, μέσα από τα πολλά του στόλου μας